Nemoc dětí

16.10.2018 09:20

Prosíme rodiče, aby neporušovali školní řád a nechávali nemocné děti doma (minulý týden se vyskytly případy střevní chřipky). Podle školního řádu cituji: zákonní zástupci dítěte jsou odpovědni za to, že přivádějí do MŠ dítě zdravé, bez vnějších známek akutního onemocnění. Rodiče jsou odpovědni za to, že předávají dítě do MŠ zdravé, informují učitelku o zdravotním stavu dítěte. Pokud dítě v MŠ onemocní, neprodleně si jej vyzvednout. Pokud tak neučiní, jedná se tak o hrubé porušení rodičovské odpovědnosti. 

Děkujeme za pochopení a spolupráci

—————

Zpět