Organizační pokyny

Provozní doba MŠ 

 
 • Předškolní děti scházení do 8:00 hodin

 • Ranní scházení do  8.30 (školka se v tento čas uzamyká)

 • Vyzvedávání dětí po obědě: 12.15 - 12.30 hodin

 • Vyzvedávání dětí po odpolední svačině: 14.30 - 16.15 hodin

 •     Obědy do jídlonosičů se vydávají od 11.00 - 11.30 hodin  
 

Co děti do MŠ potřebují

 
 • převlečení do třídy (tepláky, zástěrky, apod.)
 • přezůvky s pevnou špičkou a patou
 • převlečení na pobyt venku, včetně obuvy (tepláky, kalhoty bundy apod.)
 • pyžamo
 • do skříňky náhradní oblečení včetně spodního prádla a ponožek
 
     Žádáme rodiče, aby děti měly své oblečení své věci podepsané, či označené.
 

Povinnosti rodičů

 
 • Při příchodu do MŠ - předat dítě osobně učitelce 

                                      -  přivádět pouze děti zdravé

                                      - hlásit aktuální zdravotní potíže dítěte

 • hlásit změny v osobních datech dítěte (telefon, adresa, zdrav. pojišťovna)
 • okamžitě hlásit změny oprávněných osob, které mohou dítě z MŠ vyzvedávat
 • platit včas veškěré poplatky související s pobytem dítěte v MŠ
 • hlásit předem známou nepřítomnost dítěte