Program dne

     6,20    -    8,40               scházení dětí, spontánní činnosti dle volby dětí, úklid hraček, 
                                           individuální hygiena
 
     8,40    -    9,00               pohybová aktivita, hygiena
 
     9,00    -    9,20               dopolední svačina, hygiena
 
     9,20    -    9,55               společná aktivita (mladší děti odchází z této aktivity dříve- 
                                           hygiena příprava na pobyt venku)
 
     9,55    -    11,30             starší děti hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku
 
    11,30   -    12,15             převlékání, hygiena, oběd, hygiena
 
    12,15   -    14,15             příprava na odpolední odpočinek, odpolední odpočinek 
                                           (starší děti dle individuálních potřeb)
 
    14,15   -    14,30             oblékání, hygiena
 
    14,30   -    15,00             odpolední svačina
 
   Tento program lze vhodně pozměnit podle různých situací s ohledem na počasí, zájem dětí 
   a celkovou náladou kolektivu.