Pravidelné akce

 

*MIKULÁŠ A JEHO POMOCNÍCI

Návštěva Mikuláše probíhá první týden v prosinci, v dopoledních hodinách v MŠ. S dětmi si povídáme, učíme se písničky, básničky s mikulášskou tematikou, vyrábíme dárečky. Postavy Mikuláše, anděla a čertů ztvárňují děti ze základní školy společně s panem školníkem.

 

*VÁNOČNÍ CINKÁNÍ

Vánoce jsou časem klidu, pohody a vzájemného porozumění. Na začátku prosince přinesou andílci dětem vánoční stromeček, který si společně nazdobíme. V tomto čase se také připravujeme na vánoční besídku, kde děti předvedou pásmo písní, básní a pohádek. Za svoji píli a snahu jsou odměněny dárky pod stromečkem.

 

*KARNEVALOVÝ REJ MASEK

Akce probíhá v měsíci únoru v mateřské školce. V tento den jsou vítány všechny masky a převleky různého původu. Jde o zábavné dopoledne plné her, tanečních i jiných soutěží, vyhodnocení nejlepších masek a hlavně tanec v maskách i bez nich. Děti si užívají spousty legrace a zábavy.

 

*DEN PRO MAMINKU

„Chci Ti popřát, maminko, starostí jen malinko.

Zato štěstí, lásky dost, dám Ti přání pro radost.“

V tento den slaví všechny maminky svátek a my pro ně máme připraveno překvapení v podobě básniček, písniček, tanečků a vlastnoručně vyrobených dárečků. Tímto chceme dát maminkám najevo lásku a radost, že je máme.

 

*DEN DĚTÍ – SPORTOVNÍ DEN

Tento den je určený speciálně pro děti a koná se na začátku června v dopoledních hodinách na hřišti a zahradě MŠ. Děti plní sportovní úkoly, za něž jsou odměněny drobnými cenami a dobrotami.

 

*ŠKOLNÍ VÝLET

Probíhá koncem června. Místo, které děti navštíví, vybírají paní učitelky. Už nyní se těšíme, kam se s dětmi vydáme a co nového poznáme. „Sláva, nazdar výletu,…“

 

*ZAHRADNÍ SLAVNOST – PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKY

Nastává konec školního roku a my pasujeme předškoláky na školáky. Akce probíhá v odpoledních hodinách na fotbalovém hřišti. Děti jsou v kolektivu dětí a rodičů, za pomoci rytíře Kryštofa, pasovány na školáky. Probíhají hry a soutěže s opékáním špekáčků.