Školní vzdělávací program

 

Vzdělávání v mateřské školce se uskutečňuje dle vzdělávacího programu

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE.“

     Hlavní ideou našeho školního vzdělávacího programu je snaha zajistit zdraví dítěte a jeho duševní pohodu. Program respektuje přirozená práva a potřeby dítěte, podporuje jeho osobnostní rozvoj, probouzí a rozvíjí jeho možnosti a aspirace, umožňuje dítěti porozumět okolnímu světu, probouzí jeho chuť poznávat, tvořit a učit se.

     Základními principy programu jsou respektování rozdílných potřeb dětí, vstřícnost, vlídnost, rovnováha mezi sociálním a osobnostním rozvojem dítěte.

     K podstatným rysům programu patří osobnostní a sociální výchova zaměřená k pozitivnímu sebepojetí dítěte, ke spolupodílení se, spolupráci, rozhodování a odpovědnosti.

     Obsahově je vzdělávací program členěn na 4 tématické celky, které obsahují různá témata. Rodiče jsou pravidelně informováni o tom, na co se v mateřské školce daný týden zaměřujeme a co vše ve školce probíhá.

 

Tématický celek:      PODZIMNÍ ČAS

Témata:  Čas kamarádství, Čas všetečných otázek, Čas babího léta, Čas dušičkový, Čas proměn, Čas vůně jablíček, Čas podzimního malování, Čas dešťových kapek

 

Tématický celek:      ZIMNÍ ČAS

Témata:   Čas vánočního cinkání, Čas zimních radovánek, Čas zimního spánku, Čas nemoci, Čas pohádek na dlani, Čas  karnevalového reje, Čas sněhových závějí, Čas plnění dětských přání, Čas ptačích peříček, Čas voňavých buchet

 

Tématický celek:      JARNÍ ČAS

Témata:   Čas proměn, Čas velikonoční, Čas včelího rojení, Čas sněženkový, Čas máminých úsměvů, Čas putování

 

Tématický celek:      LETNÍ ČAS

Témata:   Čas kamarádství, Čas sportování, Čas cestování, Čas rozloučení, Čas prázdnin